Vektøkningen blant jenter er urovekkende, viser tall fra forskere ved Universitetet i Tromsø som har samlet inn data om fireåringers vektutvikling i perioden 1976-2005.

Hele 16,8 prosent av de fireårige jentene i det siste årskullet (født i 2001) var overvektige. Andelen overvektige fireårige jenter i Tromsø har dermed steget med 127 prosent i tidsrommet 1976-2005.

Les også: Sanna (11) fikk et lettere liv

En lignende undersøkelse gjort på fireåringer i Bergen, viste at 14,4 prosent av jentene var overvektige.

Store kjønnsforskjeller

For guttene var 8,8 prosent av Tromsø-barna født i 2001 for tunge mot 7,6 prosent i 1976. 7.9 prosent av de fireårige guttene i Bergen var overvektige. Andelen overvektige gutter har forandret seg lite siden 1976.

— For årskullene født i 1991 og i 2001 var det en signifikant større andel overvektige jenter enn gutter. Samme tendens finnes også hos fireåringene i Bergen, i UNGKOST-2000 undersøkelsen og i en undersøkelse i Västerbotten i Sverige, samt hos tredjeklassinger og fjerdeklassinger i Oslo, skriver Katrine Dvergsnes og Guri Skeie ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

— Denne utviklingen er urovekkende. En såpass stor økning i andelen overvektige jenter er overraskende, sier ernæringsfysiolog Guri Skeie ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten.no.

Kan vare livet ut

Hun tror grunnen til forskjellen mellom jenter og gutter går på aktivitetsnivå heller enn hva de spiser. En amerikansk undersøkelse har tidligere vist at barn som sover for lite, oftere blir overvektige.

Les også: Enkel oppskrift gir lettere barn

— Det blir spekulasjoner, men jeg har vanskelig for å tenke meg at det er noen stor forskjell mellom fireårige jenter og gutter med tanke på hva de spiser, sier Skeie.

Skeie mener utviklingen er såpass alvorlig at noe må gjøres.

— Fedme i barne- og ungdomsår har en tendens til å følge en resten av livet og det er vanskeligere å gjøre noe med senere. Vi må derfor fortsette kartleggingen og sette inn forebyggende tiltak, sier hun.

Hva har skjedd?

Hvilke kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter i en så tidlig alder kan forklare dette? Var forskjellen mellom kjønnsrollene mindre før, ettersom forskjellene i andel overvektige jenter først er blitt så tydelig de siste årene?

Dette er spørsmål som forskerne ikke har noe klart svar på foreløpig. Mye tyder imidlertid på at overvektsutviklingen starter tidligere hos jenter enn hos gutter.

Den økende andelen overvektige jenter gjør at den gjennomsnittlige kroppsmasseindeksen for fireåringer stiger litt, men ikke nok til at den blir statistisk utslagsgivende for gruppen fireåringer som helhet.

I en stor studie av høyde og vekt hos treåringer i Wirral i England der det ble gjort årlige målinger, steg kroppsmasseindeksen hos gruppen med 0,71 kg/m2 i en 15-årsperiode fra 1988 til 2003. Hos fireåringene i Tromsø ser man ikke den samme jevne stigningen. BMI-verdiene over et litt lengre tidsrom går litt opp og ned, uten de store utslagene.

Bekymret over tallene

— Likevel er den stigende andelen overvektige jenter urovekkende og kan tyde på at fedmeepidemien er i ferd med å nå fireårige jenter i Tromsø. Det er behov for rutinemessig innsamling av data for å overvåke og følge opp fedmeutviklingen, sier de to forskerne.

En svensk studie fant at 16,7 prosent av fireårige gutter og 22,1 prosent av jentene født i 1998-99 var overvektige, og en undersøkelse i Ålborg i Danmark viste at 10,3 prosent av treåringer født i 1999 var overvektige. Den store studien av treåringer i Wirral i England viste at 19,1 prosent var overvektige og 4,0 prosent var fete i 2003. I den siste studien hadde den store økningen i kroppsmasseindeks startet i midten av 1990-årene.

Daglig veies og måles flere hundre barn på norske helsestasjoner, men det finnes ikke noe system for å samle inn og bearbeide dataene. Opplysningene de to Tromsø-forskerne brukte, stammer fra helsestasjonsjournaler arkivert i Tromsø kommune. Det ble ikke foretatt fireårskontroll av barn født i tidsrommet 1993-98, derfor inngikk ikke barn født i 1996 i studien.

Ørn E. Borgen
KJEMPEFORM: Da Sanna var fire år og gikk i barnehagen, veide hun 30 kilo. Som 11-åring på tredemøllen hadde hun form som en toppidrettsutøver.ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON