• Vi ønsker ikke engelske tilstander på Bergensbanen. I Storbritannia har privatisering ført til dårligere sikkerhet og høyere priser for togpassasjerene.

Stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) er kritisk til utspillet fra samferdselsminister Torild Skogsholm om å sette NSBs togruter ut på anbud innen 2006. Statsråden mener konkurranseutsetting vil skjerpe NSB.

I tirsdagens BT uttalte også lederen i Stortingets samferdselskomité, Petter Løvik (H), at NSB fremstår som tafatt og velger feil strategi når de ber om mer penger fra staten for å dekke underskuddene som følge av passasjersvikt. NSB mottar i år rundt 1,4 milliarder kroner fra staten for å opprettholde dagens togtilbud.

«Se til Frankrike»

— NSB har en kontrakt med staten frem til 2006 der de har rett til å be om subsidier hvis selskapet opplever passasjersvikt. Konkurranseutsetting skal ikke gjennomføres før 2006. Det er uproft av statsråden å varsle privatisering så lenge denne kontrakten fortsatt gjelder, mener Valle.

Hun mener erfaringene fra Storbritannia, der man har privatisert togtilbudet, burde skremme Venstre-statsråden.

— Der har konkurranseutsettingen ført til dårligere trafikksikkerhet, redusert regularitet og høyere priser, hevder Valle.

SV-politikeren mener Skogsholm heller bør se til Frankrike.

— Her har man utelukkende gode erfaringer med å satse på et offentlig drevet togtilbud. I Frankrike er jernbanen blitt et reelt reisealternativ til fly og bil, sier Valle.

Mindre statsstøtte

— Har ikke Høyre-politiker Petter Løvik et poeng når han uttaler at NSB sender ut farlige signaler når de stadig kommer og ber om mer penger fra staten?

— Det kan virke litt defensivt når man først truer med å legge ned nattog og nå kutt i dagtogtilbudet på fjernstrekningene. Men samtidig hopper Løvik elegant over det faktum at den statsstøtten til togdrift her i landet er langt lavere enn i flere av våre naboland. I Danmark skyter staten inn fire milliarder, i Sverige nesten like mye og i Tyskland subsidierer det offentlige to tredjedeler av togbillettene. Til sammenlikning er andelen i Norge 30 prosent. Det er sultefôringen av jernbanedriften vi nå ser de sørgelige resultatene av, sier Ågot Valle.

Hun mener staten bør bevilge mer penger til utbygging og opprustning av jernbanenettet og forbedring av tilbudet til de reisende.

— Løsningen er ikke privatisering. Vi trenger en massiv mobilisering for den miljøvennlige jernbanen. Vi må få tog som går ofte og blir en reell konkurrent til fly og veitrafikk, mener Valle.