Bellona la onsdag frem en ti-punkts liste over ting som kan gå galt under hevingen av den reaktordrevne ubåten Kursk. Skeptisk Fagmedarbeider Thomas Nilsen i Bellona frykter hovedsakelig at det kan skje nye eksplosjoner i torpedoene i fremre del av ubåten når denne delen etter planen skal skjæres av før heving. Selve hevingen av skroget er Bellona også skeptisk til.— Under hevingen av den 12.000 tonn tunge hoveddelen av Kursk frykter vi at løftekabler kan gå surr, og at skroget faller ned i Barentshavet igjen, sier Thomas Nilsen til NRK. Tidspress Bellona mener at tidspresset for klargjøring og transport av teknisk utstyr til Barentshavet i august øker risikoen for tekniske feilskjær under operasjonen. Arbeidet på selve vraket starter i neste uke, og Kursk skal etter planen heves til overflaten i midten av september.Ifølge Bellona er det aldri tidligere lyktes å heve et så stort objekt som Kursk fra dyp på 108 meter eller mer.- Erfaringer fra mindre hevninger langs norskekysten viser hvor usikre slike operasjoner er, sier Thomas Nilsen. Ønsker innsyn Statens strålevern vil følge nøye med på fremdriften i det russiske hevingsprosjektet, skriver etaten i en pressemelding. Kriseutvalget ved atomulykker (KU) har berammet et møte vedrørende hevingen av Kursk tirsdag 17. juli. KU består av representanter for Forsvarets overkommando, Helsetilsynet, Politidirektoratet, Statens Næringsmiddeltilsyn, Direktoratet for sivilt beredskap og Statens strålevern.- Det kan bli et utslipp til havmiljøet, og Barentshavet er et av de reneste havene. Da er det lite ønskelig at vi skal få noen som helst usikkerhet knyttet til de viktige fiskeressursene som er i dette området, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NTB.Han mener det haster med å få innsyn i de russiske hevningsplanene, som russiske myndigheter hittil har hemmeligholdt for norske myndigheter.Den reaktordrevne angrepsubåten Kursk sank i Barentshavet 12. august i fjor med 118 mann om bord. Den ligger på 108 meters dyp omtrent 250 kilometer fra kysten av Norge.