– Jeg pleier også å si at gris er en slags smeltedigel for nye virus, sier administrerende direktør Roar Gudding ved Veterinærinstituttet til Nationen.

Frykten er stor for at fugleinfluensaviruset skal forandre egenskaper, og etter hvert kunne smitte mellom mennesker. Dette kan skje dersom et menneske blir smittet både av vanlig influensa og av fugleinfluensa på en gang. Resultatet kan bli et dødelig og smittsomt virus.

– Hvis bonden har ordinær influensa, kan dette smitte over på grisene. Hvis grisene samtidig infiseres av fugleinfluensavirus, kan egenskaper ved disse to ulike virusene utveksles, sier spesialveterinær Thorbjørn Refsum i Fagsenteret for Fjørfe.