Antall omkomne i branner i Norge hittil i år er nå like høyt som i 1986. Da viste brannstatistikken 78 omkomne. 14 av dem mistet livet i storbrannen på hotell Caledonien i Kristiansand.

Desember måned alene kan ende med 20 omkomne i brann, hvis prognoser som Norsk brannvernforening har utarbeidet slår til. Prognosen for hele 2008 viser foreløpig 81 omkomne i brann.

Flere branner i romjulen

– 2008 blir ett av de verste brannårene vi har hatt. Prognosen viste i utgangspunktet ni branndøde i desember, sier direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening til NTB.

Virkeligheten viste seg å bli langt verre. Denne helgen omkom 11 personer i branner, seks i en bygård i Urtegata i Oslo og fire i en boligbrann i Herøy. En person omkom også i en boligbrann i Mehamn.

– Vi håper selvsagt ikke prognosene slår til, men skulle de det, må vi 29 år tilbake for å finne verre tall, sier Kalheim.

I 1979 omkom til sammen 91 personer i branner, hvorav 19 personer i to dramatiske sykehjemsbranner. Prognosene er basert på månedlig statistikk 13 år tilbake.

– Vi vet at uka mellom lille julaften og nyttårsaften er den verste brannuka i året. Da er det i gjennomsnitt tre ganger så mange boligbranner som ellers i årets uker, sier Kalheim.

En halv million uten røykvarsler

Myndighetenes mål er at antall omkomne i brann i gjennomsnitt ikke skal overstige 54 personer i året. Kalheim trekker fram slurv med røykvarslere som en mulig grunn til den negative utviklingen.

– Utviklingen går helt feil vei. Vi vet at nær 500.000 bor i boliger uten fungerende røykvarslere. Det er stort sett snakk om å bruke 20 kroner på et nytt batteri, så har man dette i orden, sier han.

Han tror en årsak til slurvet kan være at mange ser på brann som noe skremmende, som de ikke tør tenke på at kan ramme dem.

– Det er mulig det er så skremmende at folk tenker at «det skjer ikke meg, det skjer alle andre», sier han.

Uvanlig situasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har de siste to månedene fått hendene fulle. Omstendighetene rundt storbrannene i Drammen og Oslo skal nå granskes.

– Det vi ser er en betydelig økning i branner som krever flere menneskeliv. Det vanlige har vært at en, kanskje to, personer omkommer i en brann. Det er ytterst sjeldent at fire eller flere omkommer, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB til NTB.

Flere utrykninger

Likevel påpeker Suhrke at det er flere positive tendenser.

– Antall brannutrykninger til bolig— og bygningsbranner er synkende, og har vært synkende de siste årene, sier han.

Nå varsler DSB at de vil gjennomgå alle forhold knyttet til den siste tidens storbranner.

– Først og fremst er det naturlig å se på om det har vært endringer i regelverkene. Så handler det om målrettede informasjonstiltak, samt bevisstgjøring rundt forskjellige problemstillinger, forteller Suhrke.