Finansminister Per-Kristian Foss legger opp til netto bokførte skatte— og avgiftslettelser på 2,8 milliarder kroner.

Dette er skatter som den rød-grønne regjeringen ikke vil omfavne, for å si det mildt, og som trolig ikke blir noe av. Foss er redd for at den nye regjeringen vil reversere disse lettelsene, og dermed stikke kjepper i hjulene for hele skattereformen.

– Når vi har fjernet delingsmodellen, må vi justere toppskatten for å tilnærme marginalskatten på arbeid og kapital. Hvis ikke den nye regjeringen gjør dette, vil de skape et betydelig rom for skattetilpasning, sa Foss på pressekonferansen i går.

Også advokat Tomas Solvang i KPMG advokatfirma DA deler bekymringen.

– Den rød-grønne regjeringen har under valgkampen bebudet en høyere skatt på de høyeste inntektene. Dette innebærer formentlig økt skattebelastning spesielt i form av toppskatt for den betydelige gruppe som kommer over innslagspunktet. Dette kan innebære et brudd på det som er noe av hovedhensikten med den nye skattereformen, nemlig å utjevne forskjellene i beskatning på lønns- og kapitalinntekt, sier Solvang.

Han undrer seg også over at de rød-grønne i sin regjeringserklæring påpeker at de vil jevne ut skatteforskjellene ved å innføre skatt på aksjeutbytte.

– Dette er for lengst vedtatt av et bredt politisk flertall og trer i kraft med virkning fra 1.januar 2006. Uttalelsene fra Soria Moria-erklæringen gir rom for tvil om utbytteskatten skal øke enda mer, og at det er slik man vil utjevne forskjellene i skatt på arbeid og kapital, sier han.

Det er allerede varslet at Foss' forslag til skattelettelse på marginalskatten ikke vil gå gjennom.

Den rød-grønne regjeringen vil tilbake til skattenivået i 2004. Det betyr i så fall skatteskjerpelser på 10,4 milliarder kroner.