Johan Galtung mener publiseringen av Muhammed-karikaturene bare er dråpen som får begeret til å flyte over for mange muslimer.

Det voldsomme sinnet mot Norge og Danmark må også ses i sammenheng med de to landenes militære engasjement i Irak og Afghanistan, mener den kjente og frittalende fredsforskeren.

— Vi er deltakere i krig i muslimske land og deltar som allierte til amerikanskledet bombing. Derfor antar jeg at protestene mot Norge de siste dagene bare er begynnelsen på noe mer. Jeg er ganske sikker på at det før eller siden også vil bli sprengt bomber både her i landet og i Danmark. Karikaturene av Muhammed er det som får isfjellet til å bryte sammen, sier Galtung til BT.

Invasjon i Syria

Fredsforskeren peker på at den muslimske verden følger godt med i hva som skjer i Norge.

— Imamene i Norge og andre land utveksler informasjon, akkurat som vestlig etterretning, hevder Galtung.

Han mener ambassadebrenningen og de offisielle norske reaksjonene på den, passer USA som hånd i hanske.

— Det bygger opp under utsiktene til en amerikansk invasjon av Syria, sier Galtung.

Også kreftene i Syria og Midtøsten som ønsker en slik konfrontasjon og polarisering, utnytter situasjonen rundt Muhammed-tegningene til å nøre opp under konflikten, mener Galtung.

Han mener reaksjonene på tegningene er helt forventet svar på tiltale fra muslimer som føler seg krenket.

Symboler som våpen

— Publiseringen av tegningene er direkte vold, der symboler brukes som våpen. Karikaturene av Muhammed er en krigserklæring. Ingen burde bli overrasket over at dette utløser voldelige motreaksjoner, mener Galtung.

Han understreker at de første reaksjonene fra den islamske verden var ikke-voldelige, som oppfordring til forbrukerboikott av danske varer.

— Som fredsforsker tar du vel avstand fra de aggressive angrepene på ytringsfriheten vi nå ser?

— Jeg er en varm tilhenger av ytringsfriheten. Den har vært en viktig del av mitt liv, selv om jeg ikke har brukt den til å si alt jeg mener. Men her er rettigheten brukt hensynsløst og helt insensibelt, sier Galtung.

Han trekker disse parallellene til våre egne kulturelle normer.

Kongefamilien på dopapir?

— Hva om noen brukte tegninger av kongefamilien på dopapiret, eller rev Bibelen i stykker og kastet den i toalettet som en symbolhandling?

— Eller hva om en avis trykket en «morsom» tegning av samleie mellom Den Hellige Ånd og jomfru Maria. Vi ville sagt at det var langt over grensen. For muslimer er det å offentliggjøre krenkende tegninger av Muhammed det samme som å trenge seg inn i de mest intime delene av deres sfære. Å publisere en karikatur av Profeten er en av de verste blasfemi-handlinger som tenkes kan, sier Galtung.

— Er publiseringen etter din oppfatning en bevisst provokasjon?

— I Jyllands-Postens tilfelle handler det om en ukultivert kulturredaktør som mangler oversikt over konsekvensene av egne handlinger. En sånn person er ikke skikket til å være redaktør. Et opplyst menneske fritas ikke for ansvar fordi om man hevder man ikke har onde hensikter med en handling.

— Når det gjelder den høyreorienterte kristne avisen Magazinet er nok motivet for den bevisste provokasjonen ideologisk begrunnet, tror Galtung.

Støres beklagelse

Han mener utenriksminister Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg gjør feil når de bruker «abstrakte henvisninger til ytringsfriheten» i sine kommentarer til konflikten.

— Gahr Støre har også gjort en fundamental feil når han i sin beklagelse overfor muslimske land unnlater å si «ja, her er det gjort noe galt, og vi lover at det aldri skal skje igjen». Det oppfattes ikke som noen unnskyldning å si at «vi beklager at tegningene ble oppfattet som krenkende», sier Galtung.

Han mener det norske samfunnet lider under dårlig kunnskap om islam. Det samme gjelder forståelsen og respekt for muslimske minoriteter.

— Immigranter har en plikt til å lære seg lover og regler i landet de flytter til. Men vertslandet har også forpliktelser når det gjelder å respektere immigrantenes kultur. Norge og Danmark har begått overtramp mot denne gjensidigheten, mener Galtung.