Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har evaluert handlingsplanen for eldreomsorgen.

Så langt har planen kostet 34 milliarder kroner, og det er bygget 18.000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Evalueringen viser at personalmangel kan bli et problem for eldreomsorgen, melder NRK. En av årsaken er at slike omsorgsboliger er en personalkrevende omsorgsform.

NTB