SKJALG FREMO, NTB

— Det er ikke tillatt å omtale eller overføre gradert informasjon over mobiltelefon, heter det i et utkast til retningslinjer for bruk av mobiltelefon i statsforvaltningen.

Forsvarsdepartementet har nylig sendt forslaget til de andre departementene, sammen med en beskrivelse av hvordan avlytting kan skje. Det går fram av brevet at det i dag ikke finnes noen formelle bestemmelser om bruk av mobiltelefon innen statsforvaltningen, og heller ingen kontroll med bruken av mobiltelefon.

Falsk radiosender - Sikkerhetsmyndighetene har ved flere anledninger demonstrert at mobiltelefoner kan avlyttes utenfra ved at de brukes som en "falsk radiosender" selv om de er slått av. Derfor er det ikke nok å slå av telefonen for å sikre seg mot avlytting. I noen situasjoner må faktisk telefon og batteri splittes, skriver Forsvarsdepartementet.

Et annet alternativ er å legge telefonen igjen på utsiden av møtelokaler der deltakerne utveksler opplysninger som omfattes av sikkerhetsinstruksen og beskyttelsesinstruksen.

-Det finnes ingen fast praksis for når dette skal gjøres. Sett i forhold til de kjente tekniske svakheter ved mobiltelefoner, er tiden derfor inne for å innføre retningslinjer for bruk av mobiltelefoner, heter det.

Forsvarsdepartementet skriver at det i tillegg er nødvendig å gi muligheter for alternativ kommunikasjon, for eksempel "kryptert GSM-mobiltelefon".

Sikker innsamling Forsvarsdepartementet foreslår at det ikke skal være tillatt å ta med mobiltelefon "i rom der det omtales eller presenteres informasjon gradert HEMMELIG eller høyere".

-Det skal etableres en ordning for sikker innsamling og oppbevaring av mobiltelefon i forbindelse med slike møter, heter det i utkastet til retningslinjer.

I rom der møtedeltakerne utveksler informasjon som er gradert "begrenset", "konfidensielt", "fortrolig" eller "strengt fortrolig" skal mobiltelefon og batteri splittes for å unngå avlytting eller sending.

-Den enkelte skal utvise aktsomhet ved bruk og oppbevaring av mobiltelefon slik at muligheten for tyveri og uønsket avlytting reduseres til et minimum. Dersom det er grunn til å anta at uvedkommende har gjort tekniske endringer på en mobiltelefon, skal den undersøkes av sikkerhetsmyndighetene, heter det i utkastet.