Det kommer fram i rapporten «Kald fisk i varmt vann: Status for atlantisk villaks og trusler fra klimaendringene», som nylig er utarbeidet av naturvernorganisasjonen WWF.

– I 200 norske vassdrag er nedgangen av villaks så stor at arten risikerer å bli utryddet. Det er en skremmende utvikling som vi må ta på alvor, sier fiskerirådgiver Maren Esmark i WWF-Norge til VG.

Hun sier at de største truslene mot den norske villaksen er sur nedbør, kraftutbygging og lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

– Også rask vekst i oppdrettsnæringen skaper utfordringer. Hvert år rømmer mer oppdrettslaks enn den samlede norske gytebestanden av villaks, sier Esmark.

Rådgiver Jarle Steinkjer i Direktoratet for naturforvaltning er også bekymret.

– Det har vært en langsiktig trend med nedgang i det totale laksebestanden. Nå er det på tide at vi gjør noe med situasjonen, sier han.