Ragnhild Hov

I går bestemte Forsvarsdepartementet seg for å stoppe de pågående kontraktsforhandlingene om MTB-ene inntil granskningskommisjonen etter «Orkla»-brannen har sluttført arbeidet sitt. Det skjer tidligst midt i januar.

— Ingen logisk grunn

I Sjøforsvaret er man nå bekymret for at utsettelsen kan føre til at det blir umulig å fullføre det prestisjefylte Skjold-prosjektet.

— Jeg kan ikke se at det er noen logisk grunn til at kontraktsforhandlingene skal stoppes. Det kan være at vi må vente med å signere selve kontrakten til vi kjenner til alle omstendigheter og årsaken til Orkla-brannen. Men jeg kan ikke forstå at brannen skal behøve å forsinke Skjold-prosjektet, sier generalinspektøren i Sjøforsvaret, Kjell Birger Olsen, til BT.

Han vil ikke stille departementet og de politiske myndigheter noe ultimatum, men sier klart at prosjektet ikke tåler flere forsinkelser nå.

— MBT-prosjektet er på grunn av forskjellige omstendigheter allerede flere år forsinket. Nå haster det at Stortinget gjør det endelig vedtaket om byggestart i vårsesjonen. Selvsagt må vi trekke lærdommer av brannen om bord i «Orkla». Nye brannsikringstiltak må vurderes både om bord i våre operative fartøyer og fartøyer som vi skal bygge. Men jeg kan ikke se at vi behøver å gjøre vesentlige endringer på MTB-fartøyene at, sier Olsen.

Glassfiberet bekymrer

Underdirektør i sekretariatet i forsvarsdepartementet ledelse, Kjell Helland-Olsen opplyser til BT i en skriftlig melding at forhandlingene ikke vil bli sluttført før departementet har forsikret seg om at brannen om bord i KNM «Orkla» ikke får konsekvenser for utviklingen av Skjold-prosjektet.

Utover disse opplysningene har Forsvarsdepartementet ingen kommentarer.

Det er usikkerheten rundt brannsikkerheten i glassfibermaterialet som skal være i skroget på de planlagte MTB-ene som har fått departementet til å si foreløpig stopp. Forhandlingene skulle etter planen sluttføres i desember. Men før byggingen kan settes i gang, må Stortinget bevilge midler til prosjektet. I statsbudsjettet legger forsvarsministeren opp til at Stortinget skal gjøre det til våren.

Verdt fire milliarder

Det er skipsverftet Umoe Mandal, Kongsberg-gruppen og et fransk selskap som skal dele jobben med å bygge og utstyre de hypermoderne torpedobåtene.

Offisielt er det aldri satt noen pris på kontrakten. Men etter det BT forstår, er de samlete byggekontraktene verdt inntil fire milliarder kroner. UMO Mandals del utgjør ca. halvparten.

Administrerende direktør Peter Klemsdal regner med at byggingen kan komme i gang som planlagt selv om kontraktsforhandlingene ikke fullføres før på nyåret.

— Dersom granskningskommisjonen blir ferdig slik at Stortinget kan gi klarsignal til bygging i vårsesjonen, behøver ikke dette å bety byggearbeidene blir utsatt, forsikrer Klemsdal.

Være eller ikke være

— Vil den nye situasjonen som er oppstått skape usikkerhet for de ansatte ved verftet?

— Nei, jeg ser ingen grunn til at den skulle gjøre det.

Byggekontrakten skal gi verftet arbeid frem til 2009. Nå er det 180 ansatte ved verftet, men Klemsdal regner med at arbeidsstokken skal kunne utvides til 300 i byggeperioden.

— Denne kontrakten betyr et være eller ikke være for oss. Det sikrer virksomheten nesten et ti år fremover, opplyser direktøren.