– Det er kanskje ikke riktig å si at brua vil falle sammen som et korthus, men hvilke konsekvenser en slik utbygging tett opp mot brua vil ha, må vi finne ut av. Det er ikke aktuelt å skape farlige situasjoner som følge av en utbygging, advarer Nils Arne Johnsen, leder ved Statens vegvesen i Tromsø.

Kravet om grundigere sikkerhetsanalyse av Tromsøbrua kan – om ikke velte – så forsinke utbyggingsplanene dramatisk, ifølge avisen

Nils Arne Johnsen vil vite hvordan fundamenteringen av brua påvirkes av framtidig utbygging, og hvordan geologien på havbunnen er. Han påpeker at Tromsøbrua i dag er fysisk belastet helt opp mot bruas bæreevne. Derfor setter veivesenet foten ned for montering av støyskjerm.

Hvert døgn passerer 18.000 biler Tromsøbrua, som i 46 år har knyttet fastlandet og Tromsøya sammen. Til sammenligning velger 10.000 bilister Tromsøysundtunnelen.

Byutviklingssjefen i Tromsø kommune har til sammen mottatt tolv merknader til konsekvensutredningen av utbyggingsplanene for Tromsø Skipsverft. Bare Sametinget har ingen merknader.

Tromsøbrua har siden ferdigstillelsen i 1960 vært et iøynefallende monument på byens kystidentitet. Nå har den status som objekt i den varslede nasjonale verneplanen.