— I Norge kjenner man Bellona. I Finland kjenner man Lipponen. Jeg er mer bekymret for reaksjonene i USA og særlig Russland dersom terroriststempelet blir sittende, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge, til NTB.

Han legger til at Bellona er innblandet i flere store rettssaker i Russland, og er avhengig av støtte i opinionen for å drive effektivt miljøvern. Hauge frykter nå at det russiske sikkerhetspolitiet FSB vil bruke Lipponens uttalelser for alt de er verdt.

— Vi trenger nærmest en skriftlig og uforbeholden unnskyldning som vi kan vise til statskontrollerte russiske medier når de henvender seg, sier han.

Bellonas advokater vil i løpet av tirsdag eller onsdag avgjøre om de skal bringe Lipponen inn for det finske rettsapparatet.

(NTB)