— Jeg utelukker ikke at de kan påvirke en eventuell ny sakkyndigrapport, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Klassekampen.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte i sin rapport med at Behring Breivik lider av paranoid schizofreni og derfor ikke er strafferettslig tilregnelig.

Behring Breivik skal først ha blitt fornærmet over diagnosen, men har siden endret mening og er nå ifølge sin forsvarer Geir Lippestad tilfreds.

De sakkyndiges rapport har høstet skarp kritikk fra flere hold, og flere har tatt til orde for en ny vurdering. Den kan i så fall bli påvirket av at han i mellomtiden har kunnet følge striden mellom ulike fagfolk i avisene.

— Skal han mot formodning vurderes på nytt, kan det jo bli et spørsmål om han prøver å tilpasse seg. Det at han får vite så mye, kan påvirke hvordan han forklarer seg til eventuelt nye sakkyndige, sier rettspsykolog Pål Grøndahl.