— Det er et klart overtramp at sentrale politikere som statsråd Hanssen og Høyre-leder Erna Solberg uttaler seg om Vallas sykmelding uten å ha peiling på hva som er det medisinske grunnlaget for sykmeldingen, sier Daljord til VG.

Han reagerer kraftig på det han kaller stigmatiseringen av en pasient, og har fått tillatelse fra Gerd-Liv Valla til å gi en del informasjon om sykdomsbildet.

— Det er ikke en ordinær akillesskade som plager henne. Det er en meget vanskelig og alvorlig skade som vi bare finner i ett av 500-600 tilfeller, sier Daljord, som har gjennomført 2700 akillesoperasjoner.

Han vurderer skaden som uhyre vanskelig å behandle og understreker at det er viktig med en nitid oppfølging av skaden.

— Hvis vi ikke lykkes, risikerer vi at hun blir halt. Det vil i tillegg kunne gi henne en kronisk lidelse i ryggen, som følge av de problemene hun har hatt etter at hun brakk ryggen i fjor, sier han og bekrefter at hun risikerer å bli ufør.

Daljord avfeier også at Valla ikke skal være i stand til å skrive bok i sykmeldingsperioden.

— Det er ikke hjernen hennes det er noe i veien med. Det er god terapi for henne å skrive, og det støtter jeg fullt ut at hun gjør, sier han.

SYKMELDT: Gerd-Liv Valla
Jarl Fr. Erichsen