— En rekke personer som har begått svært alvorlig kriminalitet, slipper unna fordi trafikkdata slettes. Sier Norge nei til EUs datalagringsdirektiv blir det enda verre, sier Odd Reidar Humlegård til Aftenposten .

Så langt har politiet nøyd seg med nøkterne høringsbrev for å få fram sitt syn, men Kripos-ledelsen går nå knallhardt ut og argumenterer høylytt i en sak som skal avgjøres av regjering og storting.

Selv om mange av de politiske partiene allerede har sagt nei, ber Kripos politikerne innføre EUs datalagringsdirektiv for å sikre at politiet ikke mister et av sine viktigste verktøy i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet.

— Trafikkdata lagres ikke av hensyn til kriminalitetsbekjempelse, men fordi selskapene skal fakturere kundene. Når selskapenes behov for å lagre trafikkdata blir redusert, mister vi muligheten til å innhente og bruke trafikkdata som bevis i mange alvorlige straffesaker. Direktivet vil sikre et teknologinøytralt regelverk og gi oss mulighet til å løse alvorlig kriminalitet. Manglende lagringsplikt vil få alvorlige konsekvenser, sier Humlegård.

23 EU-land har allerede vedtatt direktivet og gitt politiet bedre verktøy enn det norsk politi har.

— I dag er trafikkdata et basisverktøy, et verktøy vi ikke lenger greier oss uten - på linje med avhør og pågripelse, sier Kripos-sjefen