– I ytterste konsekvens kan opplysninger som legges ut ukritisk, føre til tap av medsoldaters liv, sier major Tore Jensen i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) til Soldatnytt, Tillitsmannsordningens informasjonsblad.

En ikke navngitt tjenestemann i FSA sier til VG at opplysningene det er snakk om, kan være informasjon som er egnet til å kartlegge soldaters virke i operasjoner i utlandet.

– Trusselaktører med et informasjonsbehov overfor norsk militær virksomhet vil lett kunne kartlegge Forsvarets organisasjon, personell og handlemåte gjennom Facebook og andre nettsteder, sier FSA-medarbeideren.