Delta i diskusjonen om LO, Valla og Yssen her!

Den hemmelige delen av rapporten etter Fougner-utvalgets gransking viser også at Gerd-Liv Valla holdt organisasjonen i et jerngrep.

Kritikken var så knusende at Valla fredag valgte å gå av som LO-leder.

Men i den delen av rapporten som ikke er offentliggjort, får hele LO-kulturen gjennomgå av både ansatte og egne ledere.

Det skriver Dagens Næringsliv som har fått tilgang på hele den over 190 sider lange «Rapport om Yssen, Valla og LO».

Frykt og redsel Fra intervjuer med 29 ledere og ansatte som konsulentfirmaet Right Management gjennomførte for utvalget, gjengis sitater fra 16 personer som alle gir uttrykk for betydelig kritikk av LO-kulturen.

Utvalget skriver: «Av sitatene fremgår blant annet at folk er redde for å uttale seg av frykt for sanksjoner, at det gis lite ros, at LO har noen strukturelle utfordringer, at lederne ikke er profesjonelle ledere, men politikere, at det ikke gis tilbakemeldinger hvis noen ikke er fornøyd, at det spilles på frykt og at du må vite hvem du kan snakke med».

De 16 sitatene er fordelt mellom politisk ledelse, avdelingsledere og vanlige ansatte.

Bukken og havresekken Utvalget kritiserer også at LO er organisert på en slik måte at personalkonflikter og problemer med arbeidsmiljøet ikke blir håndtert.

Dermed blir den øverste ansvarlige i organisasjonen også ansvarlig for å ta fatt i konflikter som vedkommende selv er del i. Om dette skriver utvalget:

«Etter utvalgets syn er det ikke tvilsomt at i det system som innebærer at den som påstås å trakassere samtidig er den som er ansvarlig for å »avdekke” eller undersøke sin egen atferd, vil ikke trakassering fra øverste leder verken bli oppdaget eller håndtert på en forsvarlig måte”.

Umulig situasjon I rapporten kommer det også fram at Yssen vurderte å ta opp sin situasjon med andre ledere i LO.

Til utvalget forklarte Yssen at hun valgte å ikke gjøre dette, fordi hun regnet med at vedkommende da ville bli satt i en umulig situasjon.

Utvalget retter kritikk mot ansatte og ledere i LO som burde ha reagert på behandlingen av Yssen.

Almene utfordringer Fougner-rapporten beskriver lederstilen i LO gjennom mange år som «tøff, pågående, frittalende og udiplomatisk».

Utvalget skriver også at Valla stilte så store krav til kontroll og lojalitet at det ikke er forenlig med moderne ledelse.

«Utfordringene knyttet til Vallas lederstil er derfor almene og ikke knyttet til Yssen alene», slår utvalget fast.

Jerngrep Utvalget beskriver Valla som en person det var vanskelig å ta opp vanskelige ting med. Hun omtales blant annet som «meget kontrollerende».

Rapporten avslører blant annet at Valla skal ha hatt en tendens til å kalle inn folk via sitt eget forværelse, uten å opplyse om hva saken dreier seg om.

Vallas svar til utvalget var at «Jeg kan ikke gå rundt og ta ansvar for andres følelser».

Men i den delen av rapporten som ikke er offentliggjort, får hele LO-kulturen gjennomgå av både ansatte og egne ledere.
SCANPIX
Scanpix (arkiv)