Den nye apotekloven ble innført torsdag, uten at Sosial— og helsedepartementet begrenset antallet nye apotek gjennom bruk av konsesjoner. Både Norsk Apotekerforening og Norges Farmaceutiske Forening er kritiske til dette, fordi de frykter at frie etableringer vil tappe distriktene for medisinutsalg og farmasøytisk arbeidskraft.

Årsaken til departementets kuvending var garantier fra Norsk Medisinaldepot, om fortsatt drift av apotek i hele landet de neste tre årene.

–Garantiene hjelper lite dersom det ikke vil bli mulig å sikre tilstrekkelig farmasøytisk arbeidskraft til disse apotekene. Og hva tenker departementet å gjøre om tre år, når avtalen mellom departementet og Norsk Medisinaldepot opphører, spør Martin Bjerke, leder av Norges Farmaceutiske Forening.

Bare farmasøytiske kandidater og reseptarer har lov til å utlevere reseptbelagt medisin ved norske apotek.

NTB