Trygg Trafikk og Utrykningspolitiet frykter at ulykkestallene for juli og august kan bli like dramatiske som tallene for juni måned. I juni ble flere skadd i trafikkulykker enn i noen måned på 13 år.

— Utrygt

— Folk er ikke klar over hvor farlig det er ute i trafikken. Det er ikke lenger trygt å ferdes på norske veier, sier direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk til NTB.

Han betegner tallene som dramatiske, og sier at det er allerede er blitt en blodig trafikksommer. Han tror det kan bli enda verre i juli og august og i høstmånedene.

Sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Harald Moen er også bekymret. - Det ser alt annet enn lyst ut. Vi er ikke ferdige med sommeren ennå. Juli og august gjenstår, og høstmånedene kan også bli dramatiske når det gjelder trafikkulykker, sier Moen.

Leder i samferdselskomiteen på Stortinget, Petter Løvik (H) mener det er tankevekkende at junitallene i trafikken er så stygge.

— Det er behov for en sterkere innsats for å få ned trafikkulykkene, slår Løvik fast. Han viser til at det allerede er et viktig arbeid i gang med å forbedre veistandarden, kontrollere kjøretøyer og forsøke å bedre bilistenes atferd.

Fjerne råkjørerne

— Vedtaket om å innføre prikkbelastning for å få de verste råkjørerne ut av trafikken, er et viktig tiltak, sier han.

Totalkontrollene på veiene der politiet, Statens vegvesen, Tollvesenet og Arbeidstilsynet deltar, er et annet effektivt tiltak for å luke ut trafikanter som ikke følger loven.

Trygg Trafikk beklager at politiet ikke er mer synlige på veiene. - Overvåkingen på veiene er for dårlig. Jeg synes det er for få kontroller og for få politibiler å se på veiene, sier direktør Ellevset. Han frykter at en del trafikanter tar høyde for at det er mulig å slippe kontroller. At enkelte politidistrikter har forhåndsvarslet at de ikke har penger til å gjennomføre så mange kontroller, er dårlige signaler, mener han.

Aggressive bilister

Ellevset synes mange bilførere viser altfor aggressiv atferd i trafikken. Han mener trafikantene må følge regelverket.

Dersom bilistene hadde fulgt reglene, ville antall skadde kunne vært redusert med 30 prosent, fastslår Ellevset med utgangspunkt i forskningen. - Norske bilister må bestemme seg for om de vil kjøre frem som de stevner eller om de vil bli mer lovlydige. Hvis utviklingen fortsetter som nå, må konsekvensen bli en sterkere overvåking av trafikken, sier Ellevset.

At politikerne må se samfunnsøkonomisk på trafikkulykkene, er et viktig moment for Trygg Trafikkdirektøren. Trafikkulykkene koster samfunnet om lag 25 milliarder kroner i året.

(NTB)

ULYKKESSOMMER
Foto: Inger Helgesen