Han beskylder NRK og TV 2 for å utelukke partiet på politisk grunnlag.

— Dette stinker! Vi mangler bare 600 stemmer i Oslo og ligger veldig godt an i Hordaland. Det er et kjempeproblem for oss at vi ikke slipper til i partilederdebattene, sier Sira Myhre.

Onsdag kunne RV presentere et opprop til støtte for partilederen i Oslo og Torstein Dahle i Hordaland, de to stedene der sjansen til et mandat er størst. En rekke kjente kulturpersonligheter og faglige tillitsvalgte har satt sitt navn på listen, ikke nødvendigvis fordi de stemmer på RV, men fordi de synes RVs stemme bør bli hørt på Stortinget.

På vippen?

Sira Myhre synes det hadde vært glimrende å komme inn på vippen, men vil ikke love noen generell støtte til Jens Stoltenberg. I mange saker, som for eksempel utenrikspolitikken, synes han det er ett fett om det er Jens eller Jan som styrer.

— Men når det gjelder sykelønnsordningen og privatisering av skolen er det selvsagt ikke ett fett. Likevel må Jens gjøre seg fortjent til RVs støtte. Det kommer alt an på den politikken regjeringen fører, sier RV-lederen.

Sira Myhre oppfatter fortsatt valget som helt åpent. Han mener at RV denne gang har mer støtte i en del miljøer enn på lenge. Problemet er bare at dette ikke kommer fram i mediene.

— Og vi får ikke anledning til å stille kritiske spørsmål om Norges forhold til omverdenen. Dette er blitt helt borte i valgkampen. Norge er blitt en snyltenasjon som lever av renter. Globalisering, solidaritet og kamp mot rasisme er fraværende. Verden gir jo blanke f... i om Jens eller Jan blir statsminister, sier RV-lederen.

Gleder seg med SV

Han gleder seg på SVs vegne, men tror at partiet vil bli veldig bundet og disiplinert i et eventuelt regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Viktige spørsmål vil ikke bli stilt av SV i en slik situasjon, så RV må derfor inn på tinget, mener Sira Myhre.

Advokat Harald Stabell er en av dem som har undertegnet oppropet, fordi han vil ha Sira Myhre inn på Stortinget.

— RV-lederen vil berike den norske debatten. Han er en uredd og konsekvent talsmann for de undertrykte, og Sira Myhre har en riktig analyse av kapitalismen, sier Stabell. Han betegner det som smålig og feigt at norske politikere skygger unna utenrikspolitiske spørsmål.

Fem dager før valget er RVs kasse tom. Rundt en halv million er brukt totalt i hele landet, en brøkdel av hva de store partiene har hatt til rådighet. Annonsebudsjettet i Oslo var på 100.00, en god del er brukt til plakater på busser som dessverre viser seg å kjøre mest i Akershus. Sira Myhre tar det med et smil.

— Hvis Christen Sveaas gir oss 300.000, vet jeg hva det skal gå til. Men jeg ser helst at han gjør det veldig anonymt, sier RV-lederen.