Den nye innstillingen som Valla presenterte for landsmøtet, var enstemmig. Landsmøtet ga trampeklapp til Jens Stoltenberg som leder, Hill-Marta Solberg som nestleder og Martin Kolberg som sekretær.

Unyttig arbeid

Men før det kom så langt brukte Valla nærmere tre kvarter på å forklare blant annet hvorfor valgkomiteen dagen før landsmøtet gjorde det kjent at de hadde kommet frem til en enstemmig innstilling på ny ledelse i Arbeiderpartiet. Mange i landsmøtesalen oppfattet dette som et forsøk fra Valla sin side på å hindre at landsmøtet vedtok å gå inn for en og ikke to nestledere. Dette avviste Valla.

— Tenk dere hvordan situasjonen ville ha vært dersom vi ikke hadde tatt vårt oppdrag på alvor og ikke gjort ferdig en innstilling på to ledere, men sagt at vi ikke trodde på at landsstyret mente alvor med sitt mandat til oss. Da hadde vi fått reaksjoner.

Valla la ikke skjul på at hun var frustrert over at landsmøtet fredag vedtok å gå fra to til en nestleder. Dermed måtte valgkomiteen starte delvis på nytt for å sette sammen en ny enstemmig innstilling.

— Jeg vil sitere kritikeren Georg Johannessen som om en antologi om moderne norsk lyrikk skrev om forfatteren: «Hun har gjort et stort og unyttig arbeid».

Ikke i sentralstyret

LO-lederen kommer ikke til å ta sete i sentralstyret. Hun bryter dermed en 103 år lang tradisjon.

— Jeg gjør ikke dette for å svekke det faglig-politiske samarbeidet. Det skal finne nye former og styrkes, lovet Valla.

Anniken Huitfeldt var nestlederkandidaten som fredag indirekte ble vraket da landsmøtet sa nei til to nestledere. Søndag ble hun valgt inn i sentralstyret. Det samme ble byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Samtlige valg ble gjennomført uten motkandidat.

Det nye sentralstyret består for øvrig av Dag Terje Andersen, Vestfold, Rolf Erling Andersen Telemark, Kjell Bjørndalen, Oslo, Ann-Marit Bjørnflaten, Troms, Sylvia Brustad, Hedmark, Jan Bøhler, Oslo, Trond Giske, Sør-Trøndelag, Mette Gundersen, Vest-Agder, Tore Hagebakken, Oppland, Roger Hansen, Finnmark, Bjarne Håkon Hanssen, Nord-Trøndelag, Saera Kahn, Oslo, Karita Bekkemellem Orheim, Møre og Romsdal og Odd Kr. Reme, Rogaland.