Sent i går kveld ble Arvid Blommedal varslet om at Sentralstyret i Frp hadde suspendert ham for 30 måneder. Fylkesstyret hadde foreslått 52. Frode Svanevik blir suspendert i 12 måneder, slik fylkesstyret ba om. Begge må forlate Frps bystyregruppe. De to, som innehar henholdsvis andre— og fjerdeplass på Frps kommunevalgliste, blir fjernet fra listen. Begrunnelsen er at de har skadet partiet gjennom sin tette kontakt med den eksliderte partisekretæren Terje Sørensen.

Resten slapp unna

For bystyremedlemmene Knut Vidar Schjenken og Bjørn Tore Olsen samt Kjartan Krohnstad ble straffen kraftig redusert. De tre slapp unna med en skriftlig reprimande.

Saken mot bystyremedlem Knut Holme Sulen, som fylkesstyret ville ekskludere, er blitt henlagt. Saken bygger i stor grad på påstander fra Arvid Blommedal om at han er blitt truet av Sulen. For sentralstyret har det nok blitt umulig å stole på Blommedal i denne ene saken, mens man i saken mot Blommedal selv har valgt ikke å stole på ham.

Det lot seg i går kveld ikke gjøre å få noen begrunnelse fra Frps ledelse. Men Men det er grunn til å tro at Schjenken og Olsen har sluppet unna fordi de begge to har valgt å fortelle om egen og andres kontakt med ekskluderte Terje Sørensen.

Dette fremgår også av det konfidensielle notatet Arbeidsutvalget i Hordaland Frp har laget om saken:

ýAU peker også på at en del av de sentrale personene her gir uttrykk for at de angrer og innser at det de har vært med på har vært galt. Noen av de mest sentrale sier også klart fra om at deres lojalitet ligger klart hos FrP; derfor vil de bidra til å rydde opp og de er forberedt til å ta den straff som partiet måtte finne å ilegge dem.ý

Sortevik rammes

Uten at navn nevnes i notatet til arbeidutvalget, er det klart at Blommedal og Svanevik, ikke hører til disse.

ýAndre av de sentrale gir ingen slike signaler, forsøker å bagatellisere sin egen rolle samt skandalisere både stortingsrepresentantene fra Hordaland samt gruppeleder i Bergen.ý

Blommedal har fortalt AU om den tette kontakten Sørensen har hatt med stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Karin Woldseth, samt gruppeleder Liv Røssland.

Det har ikke hjulpet Blommedal i sentralstyret. Røssland, Sortevik og Woldseth er fredet av sentralstyret, selv om det er hevet over en hver tvil at de tre har samarbeidet med Sørensen.

Men om Sortevik er fredet, har han ikke fått viljen sin. Som politisk nestleder i fylkesstyret har han vært drivkraften bak suspensjonssakene. Han ønsket å ekskludere Blommedal men fikk ikke flertall i fylkesstyret. Han presset igjennom suspensjonsvedtakene i fylkesstyret, men sentralstyret mente man i fylket gikk for hardt frem.

Det lykkes ikke BT å få kommentarere fra noen av de involverte i går kveld.