Men kritikken av manglende regnskapsførsel og elendig budsjettstyring i Forsvaret haglet fra alle hold i Stortinget tirsdag.

Avskjedigelsen av to sjefer etter avdekkingen av milliardsprekken i Forsvaret for 2004, og spesielt ansettelsen av ny generalinspektør for Hæren 1. april, fikk begeret til å renne over for Frp.

Men partiet ble stående alene. Ingen ville bruke en personalsak som grunnlag for et mistillitsforslag. Lederen av kontrollkomiteen, SVs Ågot Valle, sa at kritikken er sterk i seg selv og står på egne ben.

— Det virker som mistilliten bygger på en personalsak, og slike saker har ikke Stortinget noe med, sa Valle. Hun mente likevel at de to etter alt å dømme er gjort til syndebukker for et overforbruk i 2004 på nesten en milliard kroner gjennom en forhastet ansvarsplassering.

Provoserer

Det er utnevnelsen av brigader Robert Mood til ny generalinspektør for Hæren som særlig provoserer Fremskrittspartiet, og som gjorde at partiet jekket opp kritikken nok et hakk til mistillit.

Partileder Carl I. Hagen innrømmet fra talerstolen at det var denne utnevnelsen som utløste mistillitsforslaget. Han ba statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) seriøst vurdere om det ikke er hensiktsmessig å fjerne Krohn Devold, men han blir neppe bønnhørt.

Hagen har hele tiden vært spesielt opptatt av skjebnen til den tidligere generalinspektøren for Hæren og sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han mener disse to er gjort til syndebukker for grove feil som ble begått av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben.

Vedvarende svikt

— Det er en provokasjon å ansette en ny generalinspektør før Riksrevisjonen har gått gjennom regnskapet for 2004. Og det er helt meningsløst å bare snakke om 2003-regnskapet. Det er en vedvarende svikt over flere år, der toppen utgjøres av en milliardsprekk i 2004, som ligger bak Frps mistillitsforslag, sier Hagen.

Mood erstatter Lars Sølvberg, som ble såkalt «fristilt» da Forsvarets budsjettoverskridelser for 2004 ble kjent i januar. Overforbruket var på hele 940 millioner kroner.

Frp har i sine særmerknader i komitéinnstillingen advart forsvarsminister Kristin Krohn Devold mot å gjøre noen personellmessige endringer i Hæren før Riksrevisjonens undersøkelse av milliardsprekken for 2004 er over.

— Dette var dråpen som gikk begeret til å flyte over, sier Frp-leder Carl I. Hagen.

Snudd

Mistillitsforslaget ble vedtatt på et ekstraordinært møte i Frps stortingsgruppe tirsdag morgen. Dermed har partiet snudd etter at det før påske stemte nei til mistillit til Krohn Devold.

Stortinget behandlet tirsdag egentlig bare regnskapet for 2003, et regnskap som tidligere er underkjent av Riksrevisjonen. Men det var ikke til å unngå at det enorme overforbruket i 2004 også ble trukket inn i debatten, særlig av Frp.

Saksordfører Kjell Engebretsen (Ap) uttrykte på partiets vegne sterk kritikk av Forsvarets politiske og militære ledelse for manglende budsjettstyring og ytterst mangelfulle regnskapsrutiner i budsjettåret 2003. Men han vil ikke gå så langt som å bruke det svært alvorlige begrepet «mistillit».

— Vi var kjent med at disse to personene skulle bli erstattet. Det endrer ikke saken for Ap at det nå faktisk skjer. Dessuten blander Hagen kortene. Diskusjonen om oppsigelsene hører hjemme i behandlingen av årsakene til det store merforbruket og hvordan inndekningen skal skje i inneværende år. Denne saken har Stortinget ennå ikke fått fra regjeringen, sier Engebretsen til NTB.

<b>FORSLAGET FALT: </b>Frps leder Carl I. Hagen passerer forsvarsminister Kristin Krohn Devold i Stortingssalen.
SCANPIX