Vestli ba selv om å få fratre stillingen. Årsaken var hensynet til familien.

— Jeg er lei meg for at denne situasjonen har oppstått, men har full respekt og forståelse for Vestlis beslutning. Samtidig er jeg glad for at vi også i fortsettelsen kan nyte godt av Vestlis kompetanse på økonomisiden og er overbevist om at han i ny stilling vil bli en styrke for partiet, sier partileder Siv Jensen i en pressemelding.

Generalsekretærens faste stedfortreder, organisasjonssjef Øistein Lid, vil lede partikontoret inntil videre.

Vestli overtok som generalsekretær i desember i fjor. Han vil fortsette som økonomisjef, noe som innebærer budsjettarbeid for Frps hovedorganisasjon og tilknyttede organisasjoner, som stortingsgruppen.