Drap, overgrep mot barn og grov vold er de alvorligste lovbrudd politikere er dømt for de siste seks årene, skriver Dagsavisen.

Avisen har gått gjennom saker som det er skrevet om i mediene de siste seks årene. Gjennomgangen viser at minst 28 personer med verv i politiske partier har brutt loven.

De groveste forbrytelsene som politikerne er dømt for, er drap, overgrep mot barn, spritsmugling og vold. Det er bare uker siden en Ap-politiker tilsto å ha forgrepet seg på flere gutter mellom 13-15 år.

Andre har fått mindre riper i lakken, for eksempel KrF-politiker Lars Rises fartsbot og Venstre-nestleder Olaf Thommessens bot for svart arbeid.

Det er politikere i partier både fra høyre— og venstresiden som begår lovbrudd. Høyre er det eneste store partiet som ikke er representert på listen.

Partiet med flest lovbrytere er Frp. I løpet av de siste seks årene er 12 Frp-ere dømt for alt fra drap til underslag. Til sammenligning er fem personer fra Ap dømt, mens det er tre fra KrF.

Geir Mo, generalsekretær i Frp, mener det er fullstendig useriøst å bygge en undersøkelse på saker omtalt i mediene.

– Det er vårt bestemte inntrykk at media skriver mer om Frp-ere som gjør kriminelle ting, enn om andre partiers representanter som gjør noe kriminelt, sier Mo til Dagsavisen. Frp har retningslinjer for hvordan det skal forholde seg når partimedlemmer blir dømt for kriminelle forhold, men det er ingen automatikk i at personen blir ekskludert.

– Det er en individuell vurdering fra sak til sak, sier Mo.

KrF har fått tre av sine politikere dømt de siste seks årene. Spesielt i 2003 blåste det rundt partiet. Da ble en politiker tatt for medvirkning til drap og en annen innrømmet seksuell trakassering.