Siv Jensen og hennes partifeller i Stortingets finanskomité er innstilt på å være ytterst samarbeidsvillige når de i dagene fremover skal forhandle om det reviderte nasjonalbudsjettet.

Med unntak av en del kutt som rammer flyktningene er de fleste av Frp-kravene akseptable for regjeringen Bondevik.

Det er også verdt å merke seg at Frp har valgt den snedige strategi å adoptere en rekke av Høyres forslag da budsjettet ble revidert i fjor vår — mens Høyre var i opposisjon.

«Bare» 3,2 milliarder i alt

Ambisjonene fra Frp omfatter denne gang justeringer på totalt «bare» 3,2 milliarder kroner av budsjettet. Det er et påfallende lavt beløp til Frp å være.

Det er i dag forhandlingene begynner for alvor. Talsmenn for Frp legger ikke skjul på at det nå er viktigere enn noen gang før å få i stand et budsjettsamarbeid som skaper et godt samarbeidsklima overfor regjeringspartiene.

Firmabil

Den største posten er skattelette og godtgjørelse på 1,1 milliarder kroner som i sin helhet er knyttet til bilhold og bilbruk i tjeneste. Frp krever at man går tilbake til satsene som gjaldt i fjor for kilometergodtgjørelse (kr. 3,20) og likeså den daværende firmabilbeskatningen som ble betydelig skjerpet fra årsskiftet.

Ifølge opplysninger fra bilbransjen er salget av firmabiler blitt redusert med 13 prosent på grunn av skjerpet beskatning.

For å styrke sykehusenes økonomi går Frp inn for å øke behandlingskapasiteten med to prosent. Det utgjør 450 mill. kroner.

Prøverørsbefruktning

For Fremskrittspartiet er det ellers et prioritert krav å gå tilbake til den tidligere støtteordningen for prøverørsbefruktning. Dette utgjør drøyt 100 mill. kroner.

Partiet vil også ha fortgang i arbeidet med nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen. Men beløpet er beskjedent i denne omgang, bare 5 mill. kroner er foreslått bevilget for å starte planleggingen av første byggetrinn.

For å dekke inn de økte utgiftene går Frp bl.a. inn for å barbere pressestøtten med 100 mill. kroner. Næringsstøtten via SND blir beskåret med 200 mill. og landbruksstøtten med en halv milliard kroner, mens sykelønnsordningen skal strammes inn for 300 mill. kroner, hvis Frp når frem med sine krav.

Mindre til flyktninger

Det vanskeligste og mest kontroversielle i Fremskrittspartiets økonomiske opplegg gjelder endringer i flyktningpolitikken. Frp vil spare staten for drøyt 320 mill. kroner ved å redusere støtten til flyktningmottakene og ved å skjære ned integreringstiltakene. Dessuten ønsker partiet å redusere det såkalte bostedstilskuddet for flyktninger.

Derimot stiller Frp seg skeptisk til regjeringens forslag om å øke utbyttet fra Statkraft med 950 mill. kroner