– Først og fremst må vi stoppe å bygge arenaer for ikke-vestlige innvandrere i bydeler med høy konsentrasjon av innvandrere. Vi foreslår å innføre økonomiske sanksjoner, slik som å fjerne kontantstøtten og barnetrygden til disse gruppene, sier Sandberg til ABC Nyheter.

Han mener konsentrasjonen av ikke-vestlige innvandrere i noen områder i Norge er med på å skape et utenforskap, et samfunn i samfunnet bestående av fattigdom og arbeidsløshet. Sandberg betegner denne grupperingen som underklasse. Han trekker fram Søndre Nordstrand og Groruddalen i Oslo, samt Fjell i Drammen, som eksempler på bydeler i Norge som opplever en gettoisering.

Bjørg Tørresdal, KrFs innvandringspolitiske talskvinne, betegner Sandbergs utspill som useriøst.

– Han får det til å virke som om det er en sammenheng mellom det å fjerne barnetrygd og kontantstøtte og det å unngå at folk bosetter seg i samme område, sier Tørresdal til NTB.

– Slike sanksjoner vil bare gjøre det enda vanskeligere for innvandrerfamilier å etablere seg på boligmarkedet. Sandberg foreslår å straffe familier som ikke har gjort noe galt, sier Tørresdal.

Hun peker samtidig på at forslaget bryter med prinsippet om at alle som bor i Norge skal ha like rettigheter, inkludert folketrygdrettigheter.

Hva synes du om Sandberg sitt utspill? Diskuter saken under!

VIL HINDRE GHETTOER: Nestformann i FrP Per Sandberg mener ikke-vestlige innvandrere som sender barna sine til hjemlandet ikke bør få barnetrygd.
Solum, Stian Lysberg