– Regjeringen gjør ingenting, til tross for at denne mannen driver med alskens merkverdigheter fra leiligheten sin i Oslo. Jeg er ukomfortabel med det, sier Jensen til VG.

Frp vil fremme et forslag om å endre utlendingsloven slik at det blir mulig å sette utlendinger som er en fare for rikets sikkerhet, i lukket forvaring.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sa onsdag at det ikke er mulig å sende Krekar tilbake til Irak nå. En årsak er at Irak fortsatt har dødsstraff.

Regjeringens forslag til ny utlendingslov innebærer begrensninger i bosted samt meldeplikt for personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet. Jensen mener dette ikke vil ha noe å si for Krekar, og viser til at han fortsatt kan bevege seg fritt.

I LUKKET FORVARING? Dersom FRP får viljen sin kan Mulla Krekar og andre utlendinger som er en fare for rikets sikkerhet, bli satt i forvaring.
Terje Bendiksby / SCANPIX