– Det er for mange bønder i Norge, vi kan klare oss med halvparten av dem vi har i dag. Vi kan ikke bare la folk i distriktene leve på overføringer og trygder. Vi må få folk bort fra offentlige overføringer, sier Frps landbrukspolitiske talsmann Hans Frode Asmyhr til Nationen.

Ifølge Norges Bondelag er det i dag 52.000 bønder i Norge. En halvering vil bety at 26.000 bønder vil forsvinne.

– Jeg ser for meg en innfasingsperiode som blir koblet sammen med omleggingsmidler til bøndene. Men med Frp i regjering vil det skje en rask omlegging, sier Asmyhr.

Han tror partiet må bruke hele fireårsperioden hvis det kommer i regjering. Men raske tiltak allerede det første året skal føre til at omleggingen i norsk landbruk vil komme godt i gang, mener Asmyhr.

Norsk bonde— og småbrukarlag er oppgitt over Frps landbrukspolitikk, og inviterer Siv Jensen til å tale under landsmøtet til høsten.

– Siden Frp er landets største parti, ønsker vi å diskutere landbrukspolitikk med dem. Jeg håper Siv Jensen kommer til oss. Vi skal sende brev til henne snart, sier Småbrukarlagets leder Anne Osland.

Hun mener Frp bør finne seg et annet land, og at partiets politikk vil fjerne livsgrunnlaget for mesteparten av bøndene.