Med et overskudd på 128 milliarder kroner i fjor er Petoro en av statens fremste pengemaskiner på norsk sokkel. De enorme inntektene stammer fra olje— og gassfeltene staten eier direkte gjennom den såkalte SDØE-ordningen.

Nå åpner Frp for å la utlendinger overta deler av den lønnsomme porteføljen Petoro sitter på.

En femdel av SDØE ble solgt i forbindelse med børsnoteringen av Statoil for snart seks år siden. Da stakk Statoil og Hydro av med brorparten. Nå bør andre slippe til, mener stortingsrepresentant Tord Lien (Frp).

Ved siden av Statoil og Hydro, er det utenlandske storselskaper som Total, ExxonMobil, Shell og BP som dominerer aktørbildet på norsk sokkel.

Lien sier til Adresseavisen at næringen er i panikk fordi staten blir en svært dominerende aktør på norsk sokkel etter fusjonen mellom Statoil og Hydro.

– Vi må sørge for at staten vektes ned. En måte å gjøre det på, er å selge eierandeler Petoro sitter på, sier han.

Ifølge Lien får staten kontroll med 80 prosent av verdiene på norsk sokkel gjennom StatoilHydro og Petoro.