OLAV GARVIK

Partiet vil flytte opp mot ti milliarder kroner i statsbudsjettet for 2005. Når Frp om en ukes tid er parat til å vise frem sitt alternative opplegg, vil det ikke ta lang tid før regjeringen ber om drøftinger.

Mye tyder på at Frp vil strekke seg lenger enn i fjor for å få til et forlik med Bondevik-regjeringen. Da endte det med at Ap måtte trå til.

— Vi kommer likevel til å stille tøffe krav, slik at budsjettet får en bedre profil når det gjelder helse- og sosialsektoren, og ikke minst når det gjelder fordelingen av skattebyrdene, sier Gjermund Hagesæter, som sitter i finanskomiteen og er en av Siv Jensens nære medarbeidere.

Håndsrekning til fattige

Hagesæter understreker overfor BT at svake grupper med dårlig betalingsevne vil ha størst glede av Frps budsjettkrav.

— Det er veldig viktig for oss å redusere skatten for dem som tjener lite. Derfor krever vi merkbare skattelettelser i bunn for å veie opp mot de merutgiftene som økt moms innebærer, sier han.

Enkelte av skattefradragene som regjeringen ønsker å fjerne, blir det heller ikke noe av, hvis Frp får sin vilje. Det gjelder bl.a. pendlerfradraget.

Dessuten kommer det ikke på tale å godta høyere egenandeler. Egenandeler på lege og psykologhjelp, legemidler og sykepleierartikler på blå resept skal ifølge regjeringens opplegg øke fra 1550 til 2500 kroner, med unntak for minstepensjonistene.

Ikke fastlåst om momsen

Hagesæter vil på ingen måte bekrefte at Frp godtar å øke den generelle momssatsen fra 24 til 25 prosent. Men partiet er ikke lenger så steilt på dette punktet.

— Det var uklokt av regjeringen, men vi låser oss ikke, hvis vi får mye igjen på andre områder, sier han.

Frp akter ikke å fire på kravet om økt politiinnsats for å bekjempe organisert kriminalitet. I tillegg går de inn for ytterligere milliardsatsing innenfor samferdselssektoren.

— Det er i første rekke investeringer i veisektoren vi prioriterer, og det gir større avkastning i samfunnsregnskapet enn om vi investerer oljeinntektene i utenlandske aksjer, fortsetter Hagesæter.

Smører med oljepenger

— Skal dere bare pøse på, eller har dere også tanker om nedskjæringer?

— Vi har absolutt kuttforslag. Både når det gjelder bistandsbudsjettet, landbruksoverføringene og i det offentlige byråkratiet er det gode muligheter i så måte, svarer han.

Men Frp er også parat til å bruke noen få milliarder ekstra av oljeinntektene, antyder Hagesæter.