– Både tidligere og nåværende statsråd har klart konkludert med at UDI har gått ut over den myndigheten de hadde. Det er det Nordby som må ta ansvar for. Dersom vi fester lit til to statsråders forklaring, kan ikke jeg se annet enn at Nordby må ha gjort seg skyldig i et lovbrudd, sier justispolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen.

Han mener det blir galt dersom Trygve G. Nordby slipper korreks bare fordi han har byttet jobb. Nordby er nå generalsekretær i Norges Røde Kors.

– Det er blitt gjort en alvorlig feil, som i verste fall får langvarige konsekvenser for norske skattebetalere. Å gi opphold til ulovlige innvandrere er ikke en bagatell, sier Ellingsen.