Frp sier at Sametinget ikke er et forvaltningsnivå på linje med kommunestyrer og fylkesting, men et etnisk sammensatt organ som på udemokratisk vis stadig tildeles mer makt på bekostning av den ikke-samiske befolkningen.

Partiet vil delta i sametingsvalget denne høsten, men vil vurdere deltakelse ved senere valg. Sentralstyret skal gå grundig gjennom saken og legge fram et forslag på landsmøtet i 2011.

Partiet vil ha en demokratisk prosess internt og legger opp til dialog med de berørte fylkene før det tas en beslutning.

Les også: Vil ha aktiv dødshjelp

Frp sier i en annen resolusjon av Norge må trå ut av ILO-konvensjon 169 om spesielle rettigheter for visse befolkningsgrupper. Partiet mener at konvensjonen er blitt misbrukt av enkelte samiske interesser og at Stortinget ble ført bak lyset da ILO 169 ble tiltrådt i 1990.

Frp viser til at ingen andre land med samisk befolkning har godtatt den. Konvensjonen er bare ratifisert av 29 land, de fleste i Sør-Amerika.

Si din mening om Frps vedtak om Sametinget.

Sara Johannessen