Både justisministeren og de fengselsansatte er lunkne til forslaget.

— Vi bør leie soningsplasser i utlandet. Ved å inngå avtaler med fengsler i for eksempel Storbritannia, kan straffedømte med lange straffer sone der. Det vil frigjøre celler og på sikt fjerne soningskøen her hjemme, sier stortingsrepresentant og sekretær for justiskomiteen Jan Arild Ellingsen (Frp) til Aftenposten.

Bakgrunnen for utspillet er at rundt 2500 nordmenn venter på å sone sin fengselsstraff i overfylte norske fengsler.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) sier departementet allerede har sjekket om det er mulig å få hjelp av de nordiske landene, men at det ikke finnes ledige soningsplasser.

— Og Storbritannia anser jeg som lite aktuell, ettersom det norske straffegjennomføringssystemet er basert på at innsatte skal gis mulighet til rehabilitering. Dette tilbudet blir borte hvis vi sender folk utenlands, sier Dørum.

Leder Roar Øvrebø i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener Frp-forslaget er uansvarlig.

— Vår holdning er at straffbare forhold begått i Norge skal avsones i Norge, sier Øvrebø. (NTB)