«Fruereiser» er sjargong for reiser der ektefelle eller sambuar er med som deltakar — utan å måtte betale noko sjølv.

I 2005 brukte Frp over ein halv million kroner på eit fire dagars cruise med hurtigruta for stortingsrepresentantar og tilsette i gruppa, med ektefeller.

Vil halde fram

Frp-leiar Siv Jensen gjer det klart at partiet aktar å halde fram med slike arrangement. Carl I. Hagen overlet i går til Jensen å uttale seg om den innstillinga han sjølv, som medlem av presidentskapen, hadde vore med på. Ein slik praksis er høgst uvanleg.

— Vi meiner det er eit velferdstiltak, at det er lovleg i forhold til skattereglane og vil halde fram med dette. Dette har vi hatt som ei fast årleg ordning, seier Siv Jensen til Bergens Tidende.

— Skulle det derimot vise seg at det ikkje er i orden, vil vi slutte med dette. Har vi gjort noko som ikkje er lovleg, vil vi seie oss leie for det. Vi vil ikkje bryte norsk lov, legg ho til.

Forutan cruiset med hurtigruta i fjor, har partiet dei siste åra hatt fleire helgeutflukter til forskjellige høgfjellshotell.

Skattegranskar Frp

Ved Oslo likningskontoret er man alt i gang med å sjå på Frp-saka.

— Vi vil vurdere kva som har skjedd, og korleis dette står i høve til regelverket. Vi har eit veldig strengt regelverk, også for kva som er omfatta av «velferdstiltak». Ektefellereiser vil normalt bli rekna som ytingar som må svarast inntektsskatt av, seier direktør Jan Egil Kristiansen.

Siv Jensen opplyser nå til BT at Carl I. Hagen har sletta den hemmeleghaldne reisekontoen han har disponert og overførd eit beløp på noko over 100.000 kroner tilbake til stortingsgruppa.

- Klart i strid

Stortingspresident Thorbjørn Jagland (A) er heilt klar på at slik pengebruk er i strid med føresetnadene.

— Eg meiner dette har vore klart før då det var presisert at tilskotet «skal bare brukast til stortingsrelevant arbeid i Stortinget». Det blir endå klarare nå når vi får eit nytt og meir detaljert skriftleg regelverk, seier Jagland.

Det er full kollisjon mellom visepresidenten i Stortinget, Carl I. Hagen, og dei andre medlemene av presidentskapen når det gjeld det nye regelverket. Hagen har levert det lagtingspresident Inge Lønning (H) omtalar som «ein eineståande, milelang særmerknad» kor han går til rette med innstillinga frå presidentskapen.

— Hagen har i denne saka snudd 180 grader. I januar var han imot å innføre nytt regelverk. Nå meiner han at det nye regelverket ikkje er detaljert nok. Han har meld seg ut og lever i si eiga verd.

HALDT TYST: Den elles så snakkesalige Carl I. Hagen overlet i går til Siv Jensen å uttale seg presidentskapetsinnstilling til nytt regelverk for stortingsgruppenes bruk av statlege tilskot. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND