— Altfor mange spørsmålstegn henger igjen. Det har jeg og flere andre vanskelig for å godta. I ytterste konsekvens er dette norgeshistoriens største drapssak. Vi kan ikke slå oss til ro med at den blir forblir uoppklart, sier Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, som dessuten er nestleder i justiskomiteen.

Sammen med andre Frp-representanter har Ellingsen hatt flere møter med bergenseren Terje Bergsvåg som mistet en god venninne i skipsbrannen. Bergsvåg har brukt mye tid de siste seksten årene på å granske «Scandinavian Star»-brannen.

— I løpet av et par uker vil vi legge frem nytt materiale. Vi er flere som ikke har slått oss til ro med det etterforskningsresultatet som foreligger, sier Bergsvåg, og føyer til at privatetterforsker Tore Sandberg også har fattet interesse for saken.

Gigantisk forsikringssvindel

Hans hovedteori er at det ble tent fyr flere steder om bord i passasjerfergen som et ledd i en gigantisk forsikringssvindel. Bergsvåg mener å kunne bevise at det brann-natten befant seg åtte-ni personer om bord som alle hadde vært innblandet i hele tolv tidligere mystiske forlis og skipsbranner.

— Vi har lyttet til hans teorier, og er egentlig blitt enda sikrere på at det er sider ved denne saken som burde ha vært bedre etterforsket, sier Ellingsen.

— Hva tenker du da på?

— Spesielt teorien om en gigantisk forsikringssvindel.

Løse tråder

Ellingsen viser også til andre løse tråder.

— En danske som selv omkom i brannen, ble utpekt som den mest sannsynlige brannstifteren. Den siste brannen om bord oppsto imidlertid etter at han var død. Dette sporet er ikke blitt fulgt tilstrekkelig opp. Politiet kom trolig heller ikke helt til bunns i eierforholdene, mener Frp-politikeren,

Jan Arild Ellingsen skrev i sommer et seks sider langt brev med en rekke spørsmål til riksadvokaten. Riksadvokaten fant det prinsipielt vanskelig og betenkelig å besvare en slik type henvendelse, og ba om Justisdepartementets vurdering av dette.

Departementet ga nylig riksadvokat Tor-Aksel Busch medhold i hans tolkning. Frps stortingsgruppe får til og med et lite rapp over fingrene for fremgangsmåten sin. Departementet skriver «at det ikke er noe i lovgivningen som tilsier at det skal være en slik type kontakt mellom riksadvokaten og en stortingsgruppe».

Men Frp og Ellingsen gir ikke opp.

— Jeg har nå videresendt brevet og spørsmålene mine til justisminister Knut Storberget, sier Ellingsen.

Regjeringen avgjør

Dersom etterforskningen skal bli gjenopptatt, må det tilkomme nye opplysninger av vesentlig betydning. Da blir det opp til regjeringen å bestemme om det skal iverksettes ny etterforskning. Den danske riksadvokaten besluttet for to år siden at det ikke var grunnlag for å gjenoppta etterforskningen.

— Jeg mener likevel grunnlaget for ny etterforskning er til stede, og vil arbeide for å få det til her i Norge, sier Terje Bergsvåg.

UOPPKLART: Omstendighetene rundt brannen om bord i «Scandinavian Star» er aldri oppklart. Nå har Frps stortingsgruppe fattet ny interesse for saken.
Løchen, Per