Det er partiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen som vil ha en debatt om Norge i framtiden skal bygge kjernekraftverk basert på grunnstoffet thorium. Han tror det kan bli en viktig inntektskilde for Norge og en riktig utvikling for å redusere utslippet av CO2, melder NRK.

— I et langsiktig perspektiv – år 2100 – så må vi finne nye energikilder for å dekke verdens behov for energi, sier han.

I en interpellasjon til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) skriver Solvik-Olsen at verdens energibehov femdobles fram mot 2100.

— Økonomisk støtte til thoriumforskning er liten og kortsiktig. Vil statsråden jobbe for at Norge tar en lederrolle i denne forskningen? undrer stortingsrepresentanten.

Ifølge Bellona-forsker Nils Bøhmer vil ikke thoriumkraftverk være lønnsomme. Han sier at denne teknologien allerede ville vært utnyttet dersom det var en effektiv løsning.