Frp-forslaget kommer fra to av partiets stortingspolitikere fra Telemark, Bård Hoksrud og Kåre Fostervold.

Hoksrud mener kommunehelsetjenesten bør gjøre regelmessige visuelle undersøkelser av alle jenter i risikogruppen fram til tenåringsalderen. Med risikogruppe mener han først og fremst somaliere.

– Kjønnslemlestelse har vært spesielt aktuelt i de somaliske miljøene, sier Hoksrud til Telemarksavisa.

Frp-politikeren går inn for at helsesøster allerede på ettårskontrollen bør informere om de helsemessige skadene barnet får av kjønnslemlestelse, og at det er ulovlig i Norge.

For personer som står bak kjønnslemlestelse vil det vanke strenge straffer hvis Frp-politikerne får det som de vil. Fostervold vil i tillegg sørge for at de ansvarlige får svi på pungen.

– Poenget er at straffene skal ha en preventiv effekt. Penger forstår alle. Derfor mener vi det er en idé å gi bøter, eller å kutte i sosialhjelpen for dem som mottar det, sier han.