Hagen overleverte torsdag et brev der alle punktene blir presentert for statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik. Bondevik lover å svare så godt han kan.

— Svarene vil gå inn i den totalvurderingen vi skal gjøre rundt regjeringsspørsmålet, sa Hagen etter å ha operert som postbud fra sitt eget til Bondeviks kontor.

Han mente svarene, sammen med

regjeringsplattformen og regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett gir et godt grunnlag for Frps vurdering. Mens nervekrigen om et regjeringsskifte går sin gang foregår samtidig en fordeling av ulike komitélederverv i Stortinget. Frp stiller høye krav, blant annet vil mange i stortingsgruppen at partiet skal overta ledervervet i finanskomiteen.

— De politiske vervene i Stortinget går også inn i en slik helhetsvurdering og jeg regner med at fordelingen av disse er ferdige innen vårt gruppemøte tirsdag, sa Hagen.

Rask start

Bondevik var forsiktig med å kommentere spørsmålene, men startet raskt med å forberede svarene. Allerede samme dag hadde han et møte med de tre partilederne om de mange spørsmålene fra Frp. Arbeidet vil pågå fram til tidsfristen mandag ettermiddag.

— Det var mange spørsmål, flere enn jeg hadde ventet og det blir ikke lett å svare. Men vi skal gjøre så godt vi kan, sa Bondevik.

Han vil ikke svare mediene på hvordan han stiller seg til Frps spørsmål om en ny regjering ønsker å fremforhandle bindende avtaler med Frp på viktige politiske spørsmål. Hagen mener det kan være behov for slik avtaler blant annet for å sikre næringslivet stabilitet og forutsigbarhet på enkelte områder.

— Jeg har ikke tidligere avvist å inngå slike avtaler, men det må etter mitt syn være resultat av for eksempel en budsjettbehandling, sa Bondevik.

Svarfrist

Fremskrittspartiet holder svært tett om hvordan partiet vurderer regjeringsspørsmålet. I løpet av helgen skal fylkesstyrene ha avgjort om de går inn for regjeringsskifte. Svarene fra Bondevik vil gå inn i den helhetsvurderingen Frps stortingsgruppe skal gjøre tirsdag

— Vi vil foreta en helhetsvurdering. Jeg vil ikke rangere spørsmål viktigere enn andre eller gjøre det vanskeligst mulig for oss selv eller andre, sa Carl I. Hagen.

(NTB)