1. februar gikk en 15 år gammel gutt amok med en jernstang på Storetveit skole. En medelev ble påført hjernerystelse, mens en lærer måtte sy flere sting etter voldsepisoden, som politiet beskrev som svært grov.

Som følge av overfallene, varslet flere lærere ved skolen at de ville sykmelde seg dersom 15-åringen kom tilbake.

— Ikke et bannord

Etter at Bergens Tidende skrev om saken, har Arne Sortevik (Frp) tatt initiativet til å bringe saken opp saken i Stortinget. I spørretimen i dag vil han be utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet (H) redegjøre for hva hun vil gjøre for å unngå voldsepisoder knyttet til elever med atferdsproblemer. Selv synes han en gjeninnføring av spesialskolen er en god idé.

— Det er på tide at «spesialskole» ikke lenger er et bannord. Jeg ønsker ikke å skru klokken tilbake, men det er på tide at vi ser på dette med nye øyne, sier Frps skolepolitiske talsmann.

— Det er vedtatt at alle elever skal få tilpasset undervisning, men elever med atferdsproblemer får ikke dette i den vanlige skolen, legger han til.

Støtte til forslaget

På fylkesårsmøtet i Hordaland Frp sist helg ble det vedtatt å støtte forslaget om spesialskole. I resolusjonsforslaget, som ble fremmet av Sortevik, heter det blant annet: «Elever som har særlige behov for tilpasset undervisning må og kan få bedre tilbud gjennom spesialskoler»

Dette vil også bli et tema når partiet skal ha sitt landsmøte i Ålesund i mai. I forslaget til nytt partiprogram står det blant annet at partiet «vil gi barn med spesielle lærebehov opplæring i egne klasser eller på egne skoler».

— En spesialskole vil ivareta behovene til elever med tilpasningsproblemer, men også ta hensyn til medelever og lærere i den vanlige skolen. Det bør veie tungt, mener Sortevik.

Øremerke midler

Han mener staten bør øremerke midler til spesialskoler, slik at kommunene kan gjennomføre nødvendige tiltak uten å bli økonomisk skadelidende.

— På en spesialskole kan elever få anledning til å bruke sin kreativitet og energi på en mer konstruktiv måte enn å utøve vold mot andre, sier Frp-politikeren.