Anslagsvis finnes det 20.000 innvandrere uten lovlig opphold i Norge. De fleste av dem skjuler seg trolig i Oslo. Kirkens Bymisjon og flere andre organisasjoner hjelper denne gruppen innvandrere med helsehjelp. Det vil Frp ha slutt på.

— Flere ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors tilbyr i dag hjelp til illegale innvandrere i Norge som blir syke. Vi skjønner de humanitære og menneskelige vurderingene som ligger til grunn for slik hjelp. Men de har faktisk ikke lov til å bo her, og organisasjonene bidrar til å forlenge deres illegale opphold, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Hun understreker at alle, også innvandrere uten lovlig opphold, har rett til å få akutthjelp når det står om livet. Forslaget hennes handler om vanlig legehjelp.

— Vi vil innføre forbud mot å gi helserelatert bistand til illegale innvandrere, sier Jensen.

Vil pålegge meldeplikt

Frp vil dessuten kreve at Kirkens Bymisjon og andre organisasjoner angir innvandrere som tar kontakt.

— Vi vil lovpålegge dem meldeplikt hvis de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Kirkens Bymisjon og andre undergraver Stortingets vedtatte politikk og det vil vi ha slutt på, sier Jensen.

Generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon driver sammen med Røde Kors en helsestasjon for innvandrere i Oslo. Han misliker forslaget.

— De ønsker altså å forby medmenneskelighet og påby oss å angi syke mennesker. Det strider totalt med grunnleggende etiske prinsipper som gir helsearbeidere taushetsplikt om pasientinformasjon, sier han.

- Inhumant forslag

Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande reagerer kraftig på Frps forslag om å forby legehjelp og om å innføre meldeplikt.

— Det er inhumant å nekte innvandrere helsehjelp, enten de oppholder seg her ulovlig eller ikke, sier hun til NTB.

Hun viser til at helsepersonell har plikt til å redde liv og yte helsehjelp til folk som trenger det.

— Frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors skal drive humanitært arbeid og hjelpe mennesker, ikke drive angivervirksomhet, sier Skei Grande.

Si din mening om Frps forslag i feltet under!