Tidligere hadde Fremskrittspartiet programfestet støtte til juryordningen, som betyr at de mest alvorlige ankesakene i strafferetten skal avgjøres av en jury i stedet for meddommerne. Men nå har partiet ombestemt seg.

– Legfolk lar seg påvirke for mye av tårer og tenners gnissel, sier Frps justispolitiske talsmann og nestleder i Stortingets justiskomité Jan Arild Ellingsen til Aftenposten.

Han forteller at han i løpet av årene har blitt frustrert over at folk hele tiden senker straffen. Vanlige folk lar seg påvirke av ting som klær, utseende og tårer, mens fagdommerne er vant til å se det som skjer, forklarer Ellingsen.

Han understreker at det alltid skal være et grunnleggende krav at legfolket er i flertall når skyldspørsmålet skal avgjøres. Men da skal det skje i en meddomsrett, mener han.

Tall viser at jurymedlemmer frifinner langt oftere i voldtektssaker enn i andre saker.

Justisminister Knut Storberget (Ap) utreder nå et forslag som, dersom det blir gjennomført, vil føre til at antall jurysaker vil bli mer enn halvert. Storberget ønsker å redusere bruken av jury fordi det er både dyrt og langsomt for rettsvesenet.