65 prosent av Frps medlemmer er helt enige i at det bør være høyere skatt på høye inntekter. Bare 20 prosent av partiets velgere er uenige, og dermed enige i Frps program. Det viser ferske tall fra TNS Gallups Forbruker & Media-undersøkelse, skriver Dagsavisen.

Frp skriver i sitt program at de vil at inntektsfordeling skal være «et resultat av den enkeltes frie valg til å verdsette arbeidsinnsats, inntekt og fritid, og vil ikke endre denne inntektsfordelingen gjennom progressiv beskatning.»

— Frp har hele tiden markert seg som partiet som har vært mot skatt og avgifter. Men Frp-velgerne har ikke samme bakgrunn som Høyre-velgerne. Det er mange med lavere inntekter, velgerne er i grunnen ganske like Ap-velgerne, sier Hanne Marthe Narud, valgforsker og professor i statsvitenskap.

Blant Høyres velgere mener 50 prosent at det bør være høyere skatt på høyere inntekter, mens det blant Aps velgere er hele 85 prosent.

Generalsekretær i Frp, Geir Mo, sier han ikke ser forskjellen mellom hva velgerne mener og hva Frp står for og mener spørsmålet i undersøkelsen er dårlig stilt.

— Det viktigste er at man har et skattesystem som gjør at folk føler at man har en rettferdig skatt, og der ønsker vi at det skal være et noe flatere skattesystem enn det vi har i dag, sier Mo.

FRP-SJEFEN: Siv Jensens velgere vil ha høy skatt for rike nordmenn.
Scanpix (arkiv)