Ifølge Knudsen vil slike virkemidler være et effektivt bidrag til å få alle barn med innvandrerbakgrunn til å snakke godt norsk.

– Er det noe de fleste forstår, er det økonomiske sanksjoner, sier Knudsen til Aftenposten.

– I vår by er det masser av innvandrerbarn som ikke kan elementær muntlig norsk når de kommer til første skoledag. En del er ikke i stand til å redegjøre for seg i form av et eneste ord, sier Knudsen, som sitter som kommunestyrerepresentant i Drammen

Han mener dette er et overgrep mot barna.

– Da gjør ikke foreldrene jobben sin, og det bør være en sak for barnevernet, sier Knudsen.

Knudsen ser for seg at språkutviklingen hos barna blir testet i førskolealder, for eksempel når de fyller fire, skriver Aftenposten.

Hvis norskkunnskapene er dårlige eller fraværende, må man sette inn tiltak, ifølge Knudsen. Og hvis foreldrene ikke følger opp, vil han at myndighetene tyr til økonomiske virkemidler.