KARI PEDERSEN

— Vi mener at dårlige lærere skal få sparken, erklærer Frps Petter Kvinge Tvedt og høster begeistret applaus i Sandslihallen.

Det er skoledebatt for Sandsli videregående, og når de yngste skal vinnes, blir poengene litt billigere.

29 prosent til Frp

Frp har tilsynelatende klart å begeistre de yngste velgerne i Hordaland. Norsk Respons har summert meningsmålingene fra februar til august og skilt ut førstegangsvelgerne. Av disse vil 29 prosent stemme Frp.

SV får 19 prosent og Ap får 17 prosent.

SV og Frp har en tendens til å gjøre det godt blant de yngste, men for Frps del ligger resultatet over hva partiet har oppnådd i skolevalgene de siste 10 årene.

Ifølge målingene er hele høyre-siden på fremmarsj blant unge i Hordaland. Regjeringspartiene pluss Frp får 57 prosent av stemmene. Til sammenlikning fikk høyresiden 42 prosent ved skolevalget for fire år siden.

— Disse tallene fanger ikke svingningene, siden de er tatt opp i hele perioden. Antallet respondenter er heller ikke høyt, derfor er usikkerheten stor. Likevel kan vi helt klart snakke om en tendens, sier seniorkonsulent Idar Eidset hos Norsk Respons.

På landsbasis er det SV som vinner førstegangsvelgerne, viser summen av de nasjonale målingene til Norsk Respons.

SV får 29 prosent av stemmene til førstegangsvelgerne. Hakk i hæl følger Ap med 26 prosent. På landsbasis er Frp tredje størst med 22 prosent.

Elevene vant

Selve skolevalget går av stabelen 5. og 6. august. Før elevene går til valg er det debatt rundt om på alle skolene.

I Sandslihallen er det vanskelig å peke ut en debattvinner. Det måtte i så fall være elevene, som har godt forberedte og kritiske spørsmål til politikerpanelet.

— Hvordan kan SV love at alle skal få innfridd førstevalget sitt ved inntaket til videregående. Det er jo ikke fysisk mulig? påpeker en jente.

Også Frp må svare for seg: - Hvordan skal dere skaffe penger til alle valgløftene når både skatter og avgifter skal ned? lyder et spørsmål til Frp.

— Jeg har flere kamerater som står uten skoleplass i år. Hvordan kan da Høyre skryte av det frie skolevalget, kommer det kritisk fra salen.

Mange tviler

På gulvet fremfor panelet sitter Christine Blomberg og Monica Kobbeltvedt. Begge skal stemme for første gang 12. september.

Christine har gjort sitt valg. Det blir Frp. Debatten har ikke rokket ved standpunktet.

Monica er mer i tvil: - Jeg sto egentlig og vippet mellom Ap og SV. Nå er jeg begynt å tenke på Frp. Debatten har gjort meg mer forvirret, ler hun.

Monica er ikke alene om å tvile. Målingene til Norsk Respons viser også at hver tredje førstegangsvelger er usikker på partivalget.

Det er fortsatt stemmer å hente der ute - for alle partier.