Suspensjonen gjelder inntil forslaget om eksklusjon er endelig avklart. Sentralstyret i Frp slutter seg til et forslag fra Akershus Frp.

Vedtaket innebærer at nestformann i Oppegård Frp, Tore Strand, tar over som fungerende formann etter Jonstad.

Bakgrunnen er at Jonstad har uttalt seg på en måte som bidrar til å skade Fremskrittspartiets interesser.

— Jonstad kan så lenge han er suspendert, ikke uttale seg på vegne av Fremskrittspartiet i Oppegård, heter det i sentralstyrets vedtak.

Selv bryr Oddbjørn Jonstad seg ikke om sentralstyrets vedtak.

— Det har jeg ikke tenkt å la angå meg. Jeg vil fortsette som før, sier han til NTB. Han mener at vedtaket er fattet på helt galt grunnlag, og at den påtroppende formannen, Tore Strand, ikke har rett til å være Frp-medlem.

— De lever i sin egen verden de som har fattet vedtaket, konkluderer han.

NTB