Etter tolv timers nesten sammenhengende dragkamp om statsbudsjettet kunne Siv Jensen i går kveld ramse opp en lang liste med påplussinger som ser ut til å glede både Frp og regjeringspartiene.

Etter dette budsjettforliket er faren for regjeringskrise avverget. Den politiske spenningen forduftet totalt like før klokken 21 i går kveld.

Mens Frp har fått gjennomslag for prinsippet om lik pensjon for ektepar og samboende, og en betydelig opptrapping i de nærmeste årene av ytelsene til pensjonister som er gift, har KrF mest grunn til å glede seg over at kommunene får en ekstra milliard neste år i forhold til Bondevik-regjeringens forslag.

Bak dette beløpet ligger det 713 millioner i direkte ekstraoverføringer, og 287 millioner ekstra på grunn av barnehageforliket.

Skattelette for de fleste

Siv Jensen gjorde det klart at en million mennesker får skattelette neste år, bl.a. ved at minstefradraget får økt sats, fra 23 til 24 prosent. Arveavgiften går ned og brennevinsavgiftene reduseres med drøyt 10 prosent for å demme opp mot grensehandelen.

For de yrkesaktive og næringslivet betyr det mye at permitteringsordningen ikke blir endret. Arbeidsgivers periode blir med andre ord ikke utvidet. For statsansatte vil det bety en god del at det heretter skal gis sluttpakker i stedenfor ventelønn.

Også store deler av sjømannskatten blir opprettholdt, blant annet ved at nettolønnsordningen for fergerederiene blir stående uendret.

Jensen, som har ledet forhandlingene, understreket at dette forliket er spesielt positivt for næringslivet.

Inntekt til de uføre

Men også for eldre, syke og uføre vil forliket med Fremskrittspartiet innebære merkbare endringer, bl.a. ved at uførepensjonister fortsatt skal ha rett til å tjene inntil 1 G (ca. 53.000 kroner) på årsbasis uten at trygden blir tilsvarende redusert. Regjeringen har gått inn for å redusere beløpet til 5000 kroner.

Budsjettforliket har resultert i at gifte pensjonistpar får en merinntekt på 5400 kroner neste år ved at de oppnår 1,6 G (samboende får 2 G). Mens grunnbeløpet er 1,5 G i dag for gifte pensjonister (2 G for samboende), øker ytelsene til 1,6 G i 2003 og til 1,7 G innen 2005. Omregnet i kroner utgjør dagens forskjellsbehandling ca. 27.000 kroner til fordel for samboende pensjonistpar.

Gratis medisin

Ordningen med gratis medisin på blå resept for uføre— og alderspensjonister blir ikke endret. Den ble innført med virkning fra 1. oktober i år, og regjeringen ville avvikle den fra kommende årsskifte.

Det blir heller ikke noe av regjeringens forslag om å begrense fradraget for sykdomsutgifter til 18.630 kroner.

Frp har dessuten fått gjennomslag for 500 mill. kroner ekstra til Husbanken, øremerket til å bygge omsorgsboliger.

Til samferdselsformål er budsjettet plusset på med 150 millioner kroner.

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) har på vegne av sitt parti vært en av forhandlerne. Han sa i en kommentar til forliket at «KrF er veldig fornøyd med at Frp stilte opp, og spesielt er vi godt fornøyd med at kommunene blir tilført en ny milliard kroner.»

- Usosiale kutt fjernet

Både Siv Jensen og partifellen Gjermund Hagesæter påpekte det gledelige i at usosiale kutt som regjeringen la opp til nå var lagt til side. Hagesæter nevnte at påplussingene i helse- og sosialsektoren trolig er de viktigste gevinstene, sett fra Fremskrittspartiets side.

Etter påplussingene og endringene ellers i budsjettet på 6,3 milliarder kroner gjenstår det å finne inndekning. Sørfonn var overbevist om at den oppgaven også vil la seg løse.

Partiene i Stortinget har nå en drøy uke på å gjøre seg ferdig med budsjettinnstillingen som skal vedtas i Stortinget. På grunn av forliket er finansdebatten utsatt til neste mandag.