Det var i gårsdagens BT at Høyres miljøpolitiske talsmann Børge Brende gjorde det klart at hans parti vil legge to milliarder i potten for bevaring av regnskog. Disse tropiske skogene lagrer enorme mengder av klimagassen CO2. Hvis avskogingen opphører, vil det kunne gi 20 prosent kutt i de globale utslippene av klimagassen.

Det er anslått at det vil koste 60 milliarder kroner å få slutt på hogsten i verdens regnskogområder. Høyre vil at Norge, Sverige og Danmark skal ta 10 prosent av regningen, altså to milliarder norske kroner fra hvert av landene.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen støtter forslaget som Høyre vil ha inn i et bredt klimaforlik på Stortinget.

— Gjennom bevaring av regnskog kan man oppnå store resultater raskt og for en rimelig penge. Det er helt i tråd med Fremskrittspartiets tilnærming til CO2-reduksjoner, nemlig å foreta tiltak der man får størst nytte, sier Solvik-Olsen til BT.

Frps klimapolitiske talsmann tror likevel Høyre skal få trøbbel med å få Stortingsflertallet med seg på forslaget. Samtidig kritiserer Solvik-Olsen det han kaller «tafatthet» fra regjeringens side, og viser til at de rød-grønne så langt bare har bevilget 130 millioner kroner til regnskog-formålet over en treårsperiode.

— Regjeringen har et ubenyttet handlingsrom i budsjettet på syv milliarder kroner. Bevilgninger til bevaring av regnskogen har overhodet ingen inflasjonsdrivende effekt i Norge. Dersom regjeringen mente alvor med slike tiltak, så mangler de ikke penger, sier han.

Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, mener Høyres forslag er for puslete.

— Sammen med Regnskogfondet mener vi Norge bør bruke seks milliarder kroner til dette. Det har vi råd til, uavhengig av hva andre land gjør. Fra 2013 er forhåpentligvis bevaring av regnskog med i en internasjonal klimaavtale. Men vi må få gjort noe innen den tid, derfor haster det med å få bevilget disse pengene, sier Haltbrekken.