— I utgangspunktet har vi vært positive til bruk av kvoter for å få ned utslippene. Men når vi ser hva slags prosjekter det er snakk om, som i BTs reportasjer, må vi lure på om systemet legger mer til rette for kjeltringstreker enn for gode klimatiltak, sier Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

Naturvernforbundet krevde i fredagens BT at Norge slutter å kjøpe kvoter fra prosjekter i utviklingsland.

Leder Lars Haltbrekken listet opp en rekke argumenter for å styre unna de såkalte CDM-tiltakene: Prosjekter som kun gir klimagevinst på papiret, lokal forurensning med miljø- og helseskader, og tvangsflytting av lokalbefolkning.

Også Bellona har gått hardt ut mot det FN-styrte kvotesystemet som Norge har støttet helhjertet opp om.

Tirsdag kveld sender NRK den første av to kritiske dokumentarer om temaet.

- Fungerer ikke i praksis

Ketil Solvik-Olsen har selv sittet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget i mange år, og har nå skiftet syn på den norske politikken.

— Norge bør ta en pust i bakken, og ikke lenger bruke CDM-kvoter. Tanken om å sette inn tiltakene der du får mest utslippskutt for pengene er god. Det er også bra å legge til rette for investeringer i utviklingsland. Men jo mer jeg ser av hvordan systemet fungerer, jo tydeligere ser jeg at dette er en god idé som er svært vanskelig å gjennomføre i praksis, sier Solvik-Olsen.

Han mener stadig nye avsløringer av tvilsomme klimatiltak undergraver tilliten til systemet.

— Når de som står bak prosjektene utnytter det ved å tilpasse seg regelverket, eller regelrett jukser, ødelegger det legitimiteten, sier Solvik-Olsen.

Mer tro på CO2-avgift

Både norske bedrifter og Staten benytter i dag kvoter fra u-land til å gjøre opp for sine utslipp. Frp-toppen mener regjeringen bør slutte å bruke CDM-kvotene.

— Vi har i utgangspunktet hatt sammenfallende syn med Ap på dette. Men jeg savner vilje hos regjeringen til å evaluere og justere kursen underveis, sier Solvik-Olsen.

Han mener det ville vært bedre å satse på å få alle de store utslippsnasjonene med på å innføre en obligatorisk CO2-avgift.

— Inntektene kunne gått tilbake til hver enkelt stat, med klare regler for hvordan pengene kan brukes. Jeg tror det vil være enklere å få gjennomslag for og mer effektivt enn et komplisert kvotesystem, sier Solvik-Olsen.

SNUR: Ketil Solvik-Olsen (Frp)